چگونه domain user را عضو گروه های local کنیم

 برای مثال شما می خواهید یک کاربر کامپیوتر غیر از اینکه عضو user domain باشد administrator سیستم خود نیز باشد. برای اینکار لازم است مراحل زیر را روی کامپیوتر کاربر انجام دهید.

1- Run را اجرا کنید.

2- دستور lusrmgr.msc را تایپ کرده و Enter کنید.

3- groups را انتخاب کنید.

4- برروی گروه مورد نظر (مثلا administrator ) دابل کلیک کنید.

5- دکمه add را کلیک کنید.

6- نام کاربر و دامین را تایپ کنیدdomain\user (برای مثال mydomain\smk)

7- سپسokey می کنیم.

/ 0 نظر / 20 بازدید