ديروز ۲ نفر از بمب گزار های اهواز عدام شدن. اميدوارم خون هيچ کس پايمال نشه و عوامل ديگر بمب گزاری هم به سزای عملشون برسن.

آمين

/ 0 نظر / 6 بازدید