فعال کردن Remote Desktop با استفاده از Policy در Domain

برای فعال کردن Remote Desktop تمام کاربران Domain  باید مراحل زیر را انجام داد:

  1. در Run فرمان dsa.msc را وارد کرده تا پنجره Active Directory Users and Computers ظاهر شود.
  2. سپسDomain یا ou مورد نظر را انتخاب کرده و کلیک راست می کنیم. سپس تب Group Policy را انتخاب می کنیم حال اگر از قبل Policy ، ایجاد شده بود که آن را انتخاب می کنیم درغیر این صورت با انتخاب دکمه  NEW  آن را ایجا می کنیم.
  3. سپس Computer Configuration بعد Administrative Component را انتخاب می کنیم.
  4. از Terminal Services ظاهر شده گزینهAllow user connect remotely usering Terminal Services را انتخاب می کنیم و آن را Enabled می کنیم

البته باید مدتی صبر کرد تا Policy اعمال شود.

/ 0 نظر / 39 بازدید