ساخت map network drive برای کاربران domain

 1- یک فایل با متن زبر ایجاد می کنید

net use x: \\servername\shared folder

 2- سپس آن را درون مسیر زیر با نام logon.bat ذخیره می کنیم

 \sysvol\severname\scripts

3- حال در run دستور dsa.msc را اجرا می کنیم و سپس بر روی دامین یا ou راست کلیک کرده و properties را انتخاب می کنیم.

4- و تب Group Policy راانتخاب کرده

5- سپس اگر group policy تعریف نشده بود new می کنیم و بعد گزینه edit را انتخاب می کنیم.

 6- به این مسیر می رویم user configuration->windows settings->scripts logon/logoff 

7- بر روی logon دوبار کلیک کرده و سپس add را می زنیم

8- در script name مسیر فایل logon.bat را می دهیم (برای مثال به این شکل servername\sysvol\servername\scripts\logon.bat\\) و سپس ok می کنیم.

/ 0 نظر / 42 بازدید